تبلیغات
همه چییز
همه چییز
همه چیز از همه جا برای همه کس در اینجاست

A big head has a big ache

سر بزرگ درد بزرگ دارد/هر که بامش بیش برفش بیشتر

The new love drives the old

عشق نو عشق کهنه را از دل میراند/نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار

Practice what you preach

به موعظه ای که خود میکنید٬خودتان هم عمل کنید/رطب خورده کی کند منع رطب؟

Better a good cow than a cow of a good kind

یک گاو خوب٬نسبت به یک گاو دارای نژاد خوب بهتر است

تن آدم شریف است به جان آدمیت نه / همین لباس زیباست نشان آدمیت

Love me little,love me long

کم دوستم بدار ولی همیشه دوستم بدار

A penny won't make me,or break me

یک پنی نه مرا میسازد و نه از بین می برد/یه پنی نه منو شاه میکنه و نه تو رو گدا

Better a lock than doubt

قفل بهتر از شک است/در را قفل کن٬همسایه ات را دزد نکن

The cat dreams of mice

گربه خواب موش می بیند/شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

They that dance must pay the fiddier

آنهایی که می رقصند باید پول ویولن زن را هم بدهند / هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم باید بشینه

Life is about waiting for the storms to pass , its about learning to dance in the rain

زندگی این نیست که بگذاریم توفان بگذره ، زندگی اینه که یاد بگیریم چطور زیر بارون برقصیم

Don't cry over the spilled milk

بالای شیر ریخته شده گریه نکن/آب رفته به جوی باز نمی گردد

All than glitters in not gold

هر چیز درخشنده ای طلا نیست/هر گردی گردو نیست

early to bed , early to rise makes a man healthy , wealthy and wise

زود به رختخواب رفتن موجب می گردد که تندرست ، تروتمند و خردمند باشی/ سحر خیز باش تا کامروا  شویپ

The best fish swim neas the bottom

بهترین ماهی نزدیک کف دریا شنا می کند/هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد

One is never too old to learn

برای آموختن هیچگاه دیر نیست/ز گهواره تا گور دانش بجوی

Do nat bite the hand than feeds you

دستی را که به تو غذا میدهد نیش نزن/نمک بخور ولی نمک دونو نشکن

At the soot os the candle it is dark

پای شمع تاریک است / کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

The bigger they are , the harder they fall

آنهایی که بزرگ تر هستند ، سخت تر زمین می افتند .

احمق است آنکس که بالا نشست / استخوانش سخت تر خواهد شکست

The apples on the other side of the wall are the sweetest

سیب های آن طرف دیوار شیرین تر است / مرغ همسایه غاز است

No fish seller cries stinking fish

هیچ ماهی فروشی از بوی بد ماهی گریه نمی کند / هیچ بقالی نمی گوید ماست من ترش است
طبقه بندی: ادبی،
برچسب ها: معادل ضرب المثل های فارسی به انگلیسی، ضرب المثل، فارسی، ضرب المثل فارسی، ضرب المثل انگلیسی، انگلیسی، معادل ضرب المثل ها،
ارسال در تاریخ یکشنبه 21 دی 1393 توسط ali mosaffa

قالب وبلاگ