تبلیغات
همه چییز
همه چییز
همه چیز از همه جا برای همه کس در اینجاست

اگر بزرگی میدان الکتریکی در هوا از یک مقدار حد معین EC فراتر رود ، هوا دستخوش فروریزش الکتریکی می شود ، فرایندی که بر اثر آن میدان الکتریکی ، الکترون ها را از اتم های موجود در هوا جدا می کند . پس از آن که هوا شروع به رسانش جریان الکتریکی می کند ، زیرا این الکترون های آزاد شده توسط میدان الکتریکی به حرکت خود بر خورد می کنند و بدین ترتیب موجب گسیل نور از آن اتم ها را ، که غالبا جرقه خوانده می شود ، مشاهده کنیم . شکل بالا جرقه های بالا ی سیم های فلزی بارداری را نشان می دهد که در آنجا میدان الکتریکی حاصل از سیم ها موجب فروریزش الکتریکی هوا شده اند .
طبقه بندی: علمی،
برچسب ها: فروریزش، بار الکتریکی، تخلیه، جرقه ای،
ارسال در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 1393 توسط ali mosaffa